Kursy instruktorskie

KURS NA STOPIEŃ DEMONSTRATORA PZN (D)


Kurs przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i „osłuchanie się z fachowym słownictwem”

 • Kurs składa się z dwóch części:
  praktycznej oraz części teoretycznej
 • Warunki uczestnictwa:
  wiek 12-15 lat, zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa, pisemna zgoda rodziców na udział w kursie.

 

Oplata za kurs: 450 zł

Cena zawiera:

 • koszty szkolenia
 • egzaminu wewnętrznego

Cena nie zawiera:

 • kosztów pobytu, wyciągów, transportu
 • kosztów indeksu narciarza (szkolenia kadrowe PZN) = 30 zł
 • kosztów Programu Nauczania Narciarstwa SITN PZN

Terminy w sezonie 2018/2019:

 • 2 – 7.01.2019
 • 9 – 14.01.2019
 • 15-20.01.2019
 • 4-9.02.2019

Miejsce prowadzenia: BESKID SĄDECKI-JAWORZYNA KRYNICKA/ PIENINY-CZORSZTYN-SKI

Prowadzący: IW Anna Buczek/ Kadra SN FUNRACE

Warunkiem odbycia się kursu jest zgłoszenie się minimum 5 osób.

 

 

KURS KWALIFIKACYJNY (KK)


Przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora/ Instruktora SITN oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi wiadomościami, niezbędnymi każdemu narciarzowi. Osoba, która zaliczy egzamin wewnętrzny z wynikiem pozytywnym, może brać udział w Zawodach Regionalnych.

 

 • Ważność kursu:
  2 lata
 • Odnowienie ważności:
  powtórne zdanie egzaminu wewnętrznego (bez powtarzania całego kursu.
 • Kurs składa się z dwóch części:
  praktycznej ( 3,5 godzin zajęć dziennie) oraz części teoretycznej,  realizowanej w trakcie kursu).
 • Warunki uczestnictwa:
  wiek 16 lat (ukończone w roku odbywania się kursu), zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia, który umożliwia czynne uprawianie narciarstwa, pisemna zgoda rodziców na udział w kursie ( w przypadku niepełnoletności).

 

Oplata za kurs: 450 zł

Cena zawiera:

 • koszty szkolenia
 • egzaminu wewnętrznego

Cena nie zawiera:

 • kosztów pobytu, wyciągów, transportu
 • kosztów indeksu narciarza (szkolenia kadrowe PZN) = 30 zł
 • kosztów Programu Nauczania Narciarstwa SITN PZN

Terminy w sezonie 2018/2019:

 • 3 – 8.01.2019
 • 9 – 14.01.2019
 • 15 – 20.01.2019
 • 4-9.02.2018

Miejsce prowadzenia: BESKID SĄDECKI-JAWORZYNA KRYNICKA/ PIENINY-CZORSZTYN-SKI

Prowadzący: IW Anna Buczek/ Kadra SN FUNRACE

Warunkiem odbycia się kursu jest zgłoszenie się minimum 5 osób.

 

 

KURS NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA (PI)


Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa. Należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej.

Warunki uczestnictwa (spełnienie jednego z poniższych kryteriów):

 • ukończenie Kursu Kwalifikacyjnego i/lub zaliczenie Zawodów Regionalnych.
 • uzyskanie minimum 8 pkt w Zawodach Regionalnych dla osób bez wcześniejszego przeszkolenie SITN-PZN.

Kurs składa się z dwóch części: technicznej oraz sportowo-metodycznej 

 • Po ukończeniu II części kursu należy przystąpić do Egzaminu Regionalnego (w roku, w którym ukończyło się kurs lub w roku następnym).
 • Niespełnienie tego warunku skutkuje koniecznością powtórzenia obu części kursu.
 • Łączny czas zaliczania obu części kursu nie może przekroczyć 2 lat.
 • Zdanie Egzaminu Regionalnego uprawnia do posiadania legitymacji Pomocnika oraz odznaki Pomocnika i SITN-PZN.

 

Oplata za kurs: 499 zł/ I część

Cena zawiera:

 • koszty szkolenia
 • egzaminu wewnętrznego

Cena nie zawiera:

 • kosztów pobytu, wyciągów, transportu
 • kosztów indeksu narciarza (szkolenia kadrowe PZN) = 30 zł
 • kosztów legitymacji Pomocnika Instruktora
 • kosztów Programu Nauczania Narciarstwa SITN PZN

Terminy cz. technicznej:

 • 3 – 8.01.2019
 • 15-20.01.2019

Terminy cz. metodycznej:

 • 9 – 14.01.2019
 • 21 – 26.01.2019

Miejsce prowadzenia: BESKID SĄDECKI-JAWORZYNA KRYNICKA/ PIENINY-CZORSZTYN-SKI

Prowadzący: IW Anna Buczek/ Kadra SN FUNRACE

Warunkiem odbycia się kursu jest zgłoszenie się minimum 5 osób.

 

Informacje i zapisy:

Anna Buczek kom.: 501 724 216, biuro@funrace.pl

  • Masz pytania?
 • Chcesz dokonać rezerwacji?
 • Skontaktuj się z nami

Zufali nam i nie zawiedli się

Otrzymane referencje są potwierdzeniem jakości naszych usług. Dołącz do grona zadowolonych klientów