Kursy instruktorskie

KURS DOSZKALAJĄCY DLA KANDYDATÓW NA KURS INSTRUKTORSKI,

SZKOLENIA SPORTOWE


2 dniowe szkolenie przeznaczony dla osób przygotowujących się do udziału w Centralnym Kursie Instruktorskim SITN lub instruktorów chcących rozjeździć się przed sezonem.

Terminy w sezonie 2019/2020:

 • 13-14.01.2020
 • 15-16.01.2020
 • 17-18.01.2020

Orientacyjny harmonogram:

9:00 – 11:00 – doskonalenie techniki jazdy/ lub jazda sportowa SL/GS

11:00 – 12:00 – przerwa, wideo analiza

12:00 – 14:00 – doskonalenie techniki jazdy/ lub jazda sportowa SL/GS

Miejsce prowadzenia: Czorsztyn – Ski/ Kluszkowce

Prowadzący: Instruktor Wykładowca Anna Buczek/ Kadra SN FUNRACE

Opłata za kurs: 300 zł

Cena nie zawiera:

 • kosztów pobytu, wyciągów, transportu

Warunkiem odbycia się kursu jest zgłoszenie się minimum 4 osób.

Informacje i zapisy:

Anna Buczek kom.: 501 724 216,

biuro@funrace.pl

____

KURS NA STOPIEŃ DEMONSTRATORA PZN (D)


Kurs przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i „osłuchanie się z fachowym słownictwem”

 • Warunki uczestnictwa:
  wiek 12-15 lat, zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa, pisemna zgoda rodziców na udział w kursie.

Terminy w sezonie 2019/2020:

 • 16-21.12.2019
 • 26-30.12.2019
 • 27-31.01.2020
 • 10-15.02.2020 – nowy termin!

Miejsce prowadzenia: Czorsztyn – Ski/ Kluszkowce

Prowadzący: Instruktor Wykładowca Anna Buczek/ Kadra SN FUNRACE

Opłata za kurs: 540 zł

Cena zawiera:

 • koszty szkolenia
 • egzaminu wewnętrznego

Cena nie zawiera:

 • kosztów pobytu, wyciągów, transportu
 • kosztów indeksu narciarza (szkolenia kadrowe PZN) = 30 zł
 • kosztów odznaki = 30 zł
 • kosztów Programu Nauczania Narciarstwa SITN PZN

Warunkiem odbycia się kursu jest zgłoszenie się minimum 5 osób.

Informacje i zapisy:

Anna Buczek kom.: 501 724 216,

biuro@funrace.pl

____

KURS KWALIFIKACYJNY (KK)


Przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora/ Instruktora SITN oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi wiadomościami, niezbędnymi każdemu narciarzowi. Osoba, która zaliczy egzamin wewnętrzny z wynikiem pozytywnym, może brać udział w Zawodach Regionalnych.

 • Ważność kursu:
  2 lata
 • Odnowienie ważności:
  powtórne zdanie egzaminu wewnętrznego (bez powtarzania całego kursu.
 • Kurs składa się z dwóch części:
  praktycznej ( 3,5 godzin zajęć dziennie) oraz części teoretycznej,  realizowanej w trakcie kursu).
 • Warunki uczestnictwa:
  wiek 16 lat (ukończone w roku odbywania się kursu), 

Terminy w sezonie 2019/2020:

 • 16-21.12.2019
 • 26-30.12.2019
 • 27-31.01.2020
 • 10-15.02.2020NOWY TERMIN!

Miejsce prowadzenia: Miejsce prowadzenia: Czorsztyn – Ski/ Kluszkowce

Prowadzący: Instruktor Wykładowca Anna Buczek/ Kadra SN FUNRACE

Opłata za kurs: 540 zł

Cena zawiera:

 • koszty szkolenia
 • egzaminu wewnętrznego

Cena nie zawiera:

 • kosztów pobytu, wyciągów, transportu
 • kosztów indeksu narciarza (szkolenia kadrowe PZN) = 30 zł
 • kosztów Programu Nauczania Narciarstwa SITN PZN

Warunkiem odbycia się kursu jest zgłoszenie się minimum 5 osób.

Informacje i zapisy:

Anna Buczek kom.: 501 724 216,

biuro@funrace.pl

____

KURS NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA (PI)


Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa. Należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej.

Warunki uczestnictwa (spełnienie jednego z poniższych kryteriów):

 • ukończenie Kursu Kwalifikacyjnego i zaliczenie Zawodów Regionalnych.
 • uzyskanie minimum 8 pkt w Zawodach Regionalnych dla osób bez wcześniejszego przeszkolenie SITN-PZN.

Kurs składa się z dwóch części: technicznej oraz sportowo-metodycznej 

 • Po ukończeniu II części kursu należy przystąpić do Egzaminu Regionalnego (w roku, w którym ukończyło się kurs lub w roku następnym).
 • Niespełnienie tego warunku skutkuje koniecznością powtórzenia obu części kursu.
 • Łączny czas zaliczania obu części kursu nie może przekroczyć 2 lat.
 • Zdanie Egzaminu Regionalnego uprawnia do posiadania legitymacji Pomocnika oraz odznaki Pomocnika i SITN-PZN 

Terminy cz. technicznej w sezonie 2019/2020:

 • KURS I: 9-14.12.2019
 • KURS II: 16-21.12.2019
 • KURS III: 26-31.12.2019
 • KURS IV: 2-7.01.2020
 • KURS V: 27.01-1.02.2020
 • KURS VI: 5-10.02.2020 – NOWY TERMIN!
 • KURS VIII: 2-7.03.2020

Terminy cz. metodycznej w sezonie 2019/2020:

 • KURS I: 16-21.12.2019
 • KURS II: 26-31.12.2019
 • KURS III: 8-13.01.2020
 • KURS IV: 27.01-1.02.2020
 • KURS V: 11-16.02.2020 – NOWY TERMIN
 • KURS VI: 2-7.03.2020

Prowadzący: Instruktor Wykładowca Anna Buczek/ Kadra SN FUNRACE

Opłata za kurs: 540 zł/ I część

Cena zawiera:

 • koszty szkolenia
 • egzaminu wewnętrznego

Cena nie zawiera:

 • kosztów pobytu, wyciągów, transportu
 • kosztów indeksu narciarza (szkolenia kadrowe PZN) = 30 zł
 • kosztów legitymacji Pomocnika Instruktora
 • kosztów Programu Nauczania Narciarstwa SITN PZN

Warunkiem odbycia się kursu jest zgłoszenie się minimum 5 osób.

Informacje i zapisy:

Anna Buczek kom.: 501 724 216,

biuro@funrace.pl • Masz pytania?
 • Chcesz dokonać rezerwacji?
 • Skontaktuj się z nami

Zufali nam i nie zawiedli się

Otrzymane referencje są potwierdzeniem jakości naszych usług. Dołącz do grona zadowolonych klientów

Witaj! W czym możemy pomóc?