KURS NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN (PI)

Kurs na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN (PI) – poziom I

 

 

ZADANIA:

Pomocnik Instruktora PZN jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich. Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa. Należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej.

KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN PO OTRZYMANIU LEGITYMACJI

Pomocnik Instruktora PZN posiada uprawnienia szkoleniowe w Licencjonowanych Szkołach Narciarskich pod nadzorem instruktora w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej. Udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów, w tym udział w reprezentacji szkoły w Mistrzostwach Szkół Narciarskich. Prawo do okresowych doszkoleń ( unifikacji ).

KURS SKŁADA SIĘ Z:

 • CZĘŚĆ I –  TECHNICZNA + egzamin wewnętrzny
 • CZĘŚĆ II –  METODYCZNO – SPORTOWA + egzamin wewnętrzny

Po odbyciu dwóch części kursu oraz zaliczeniu egzaminów wewnętrznych, Kursant przystępuję do EGZAMINU REGIONALNEGO (egzamin końcowy, zewnętrznego), który odbywa się przed Komisją Egzaminacyjna SITN PZN

 

WYPOŻYCZ NARTY NA KURS

 

 

Jeśli nie dysponujesz odpowiednimi nartami do doskonalenia techniki na poziomie zaawansowanym i/lub treningu slalomu, możesz wypożyczyć je w naszej wypożyczalni!.

Do dyspozycji kursantów przygotowane zostały tegoroczne modele nart HEAD z grupy:

oraz PROFESJONALNY RĘCZNY SERWIS NART (sprawdź!)

Dla Uczestników kursów i szkoleń, przewidujemy preferencyjne ceny.

Dla kogo?

DLA NARCIARZY KTÓRZY:

 • ukończą 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu oraz
 • ukończą 17 lat w roku, w którym odbywa się II część kursu.

KRYTERIUM KWALIFIKACYJNE:

1. Spełnienie jednego z trzech poniższych warunków:

 • 1.1. Ukończony kurs kwalifikacyjny (najdalej dwa lata wstecz) oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt. Wynik ważny jest dwa lata.
 • 1.2. Ukończony kurs Demonstratora Szkolnego PZN  oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt., osiągnięty jednak nie później niż w sezonie następującym po dacie wygaśnięcia stopnia DS.
 • 1.3. Uzyskanie co najmniej 8 pkt. w Zawodach Regionalnych dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia SITN PZN. Wynik ważny jest dwa lata. 

2. Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu oraz ukończone 17 lat w roku, w którym odbywa się II część kursu.
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości uprawiania narciarstwa (dla osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych).
4. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.

Poziom

kurs kadrowy SITN PZN/ szkolenie instruktorskie

Miejsce

Stacja Narciarska CZORSZTYN SKI lub GRAPA SKI CZARNA GÓRA

Rodzaj szkolenia
 • DOSKONALENIE TECHNIKI
 • SZKOLENIE SPORTOWE – SLALOM

WYPOŻYCZ NARTY NA KURS

Jeśli nie dysponujesz odpowiednimi nartami do doskonalenia techniki na poziomie zaawansowanym i/lub treningu slalomu, możesz wypożyczyć je w naszej wypożyczalni!.

Do dyspozycji kursantów przygotowane zostały tegoroczne modele nart HEAD z grupy Race i Performance (sprawdź!) oraz profesjonalny ręczny serwis nart.

Dla Uczestników kursów i szkoleń, przewidujemy preferencyjne ceny.

Terminy

 • KURS I: 12-17.12.2022
 • KURS II: 19-24.12.2022
 • KURS III: 26-31.12.2022
 • KURS IV: 03-08.01.2023

 • KURS V: 16-21.01.2023
 • KURS VI:23-28.01.2023
 • KURS VII: 06-11.02.2023
 • KURS VIII: 13-18.02.2023
 • KURS IX: 20-25.02.2023

PROWADZĄCY:
Instruktor Wykładowca Anna BUCZEK
oraz Kadra Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej FUNRACE

SPRAWDŹ DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN Z FUNRACE

 • – JESTEŚMY W TYM BARDZO DOBRZY – najwyższe kwalifikacje naszej kadry pozwalają nam stawiać takie twierdzenie  – Kursy kadrowe FUNRACE prowadzone są zarówno przez Annę BUCZEK – Instruktor Wykładowcę SITN PZN, Instruktora Zawodowego ISIA, Trenera Narciarstwa Alpejskiego II klasy, wielokrotną Mistrzynię Polski w narciarstwie alpejskim, a od kilkunastu lat cyklicznie Mistrzynię Polski Instruktorów, Członka POL-SKI DEMO TEAM, Egzaminatora SITN PZN, Współtwórcę Pierwszego w Polsce Programu Nauczania Narciarstwa Dzieci oraz kadrę instruktorów Szkoły Narciarskiej FUNRACE, z międzynarodowymi uprawnieniami EURO CTT i ISIA.
 • – MAMY DOŚWIADCZENIE  – 11 lat praktyki w zakresie prowadzenia kursów kadrowych, centralnych kursów instruktorskich, unifikacji czy specjalistycznych szkoleń dla dzieci daje nam warsztat metodyczny i czyni wiarygodnym. Zaufaj profesjonalistom!
 • – STWARZAMY OPTYMALNE WARUNKI DO UCZENIA SIĘ – dbamy aby nasze kursy odbywały się w kameralnych grupach. Daje to nam – Prowadzącym komfort przekazu wiedzy, a naszym Kursantom stwarza optymalne warunki do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz należytego przygotowania się do zawodów i egzaminów. 
 • – ZAPLECZE TECHNICZNE TO DLA NAS PODSTAWA – jesteśmy w pełni przygotowani do właściwego przeprowadzenia każdego etapu szkoleń kadrowych. Podstawą naszych szkoleń jest codzienna analiza wideo!.
 • – POZYTWNE OPINIE – opinie, rekomendacje i wysoka zdawalność podczas zawodów i egzaminów pokazują nam i  utwierdzają nas w przekonaniu, że kształcimy przyszłych instruktorów w sposób właściwy i kompleksowy. Dołącz do nas!

Poznaj nas bliżej (czytaj „O nas„)

Bądź z nami na bieżąco – obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Instagram

 • Anna BUCZEK – Instruktor Wykładowca SITN-PZN, Zawodowy Instruktor Narciarstwa ISIA, Instruktor Telemarku SITN, Kierownik Wyszkolenia Instruktorów FUNRACE, mgr AWF w Krakowie, była członkini kadry narodowej Polski w narciarstwie alpejskim w sezonach: 1999-2006, wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim oraz triumfatorka zawodów FIS, członkini POL-SKI DEMO-TEAM – reprezentacji Polski Instruktorów SITN-PZN, uczestniczka kongresu IVSI 2009. Matraszentisztvan (Węgry), INTERSKI 2011 Sankt Anton (Austria), IVSI 2013 Alpe’d Huez (Francja), INTERSKI 2019 Pamporovo (Bułgaria). Trener II klasy Narciarstwa Alpejskiego PZN. Współautor pierwszego w Polsce Programu Nauczania Dzieci SITN PZN. Mistrzyni Polski Instruktorek 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2022. Drużynowa v-ce Mistrzyni Polski 2012 Szkół Narciarskich z licencją A.

KURS NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN (PI) - szczegóły oferty
Cennik
InformacjeAccounts


KURS NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA899 PLN

/ część

Cena zawiera:

- koszty szkolenia

- koszty egzaminu wewnetrzego

Cena nie zawiera:

- kosztów pobytu, wyciągów, transportu, ubezpieczenia

- kosztów indeksu narciarza (szkolenia kadrowe PZN) = 30 zł

- kosztów Programu Nauczania Narciarstwa SITN PZN = 90 zł

- kosztów odznaki = 30 zł


 • Potwierdzenie przyjęcia wraz z  formularzem zgłoszenia, harmonogramem i informacjami organizacyjnymi zostaną przesłane na maila.
 • Kurs realizowany jest przy frekwencji minimum 5 osób.

 

INFORMACJE:

WARUNKI UZYSKANIA STOPNIA POMOCNIKA INSTRUKTORA 

1. Odbycie kursu (2 części)
2. Zdanie wewnętrznych egzaminów.
3. Zdanie egzaminu regionalnego (ER) w określonym czasie od ukończenia kursu (ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu po II części kursu pomocnika).

Niespełnienie tego warunku wymaga powtórzenia obu części kursu. Stopień Pomocnika Instruktora PZN może otrzymać instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją narciarstwo zjazdowe po zdaniu Egzaminu Regionalnego (ER). Warunek: IRR tylko z legitymacją wydaną przez Ministerstwo Sportu oraz Akademie Wychowania Fizycznego.

WAŻNOŚĆ KURSU

Ważność przeszkolenia podczas I części kursu (część techniczna) wynosi 1 rok, tzn. do części II kursu (część metodyczno-sportowa) należy przystąpić w roku, w którym ukończyło się część I lub w roku następnym.
Po ukończeniu II części kursu należy przystąpić do Egzaminu Regionalnego, nie później niż do końca sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu po II części kursu pomocnika.

EGZAMIN REGIONALNY (EGZAMIN KOŃCOWY)

Egzamin Regionalny (egzamin końcowy) odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia w określonym terminie i miejscu podanym w „Informatorze Przedsezonowym” lub na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zgłoszenie na egzamin kieruje się bezpośrednio do organizatora egzaminu.
Egzamin składa się z trzech części:

 • – jazdy technicznej (4 ewolucje),
 • – opisu elementu technicznego z poziomu podstawowego, (szczegóły w regulaminie Egzaminu Regionalnego),
 • – slalomu.

Wymagane jest zaliczenie wszystkich części. 

KALENDARZ EGZAMINÓW REGIONALNYCH- sprawdź

Sprawdź pozostałe oferty

zobacz ofertę
KURS DEMONSTRATORA PZN (D)
zobacz ofertę
KURS KWALIFIKACYJNY (KK)
zobacz ofertę
KURS DOSZKALAJĄCY DLA KANDYDATÓW NA KURS INSTRUKTORSKI
zobacz ofertę
SZKOLENIE SPORTOWE


 • Masz pytania?
 • Chcesz dokonać rezerwacji?
 • Skontaktuj się z nami

Zufali nam i nie zawiedli się

Otrzymane referencje są potwierdzeniem jakości naszych usług. Dołącz do grona zadowolonych klientów

Witaj! W czym możemy pomóc?