KTÓRY KURS WYBRAĆ?

 

KTÓRY KURS WYBRAĆ?

OD KTÓREGO ETAPU ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE?

 

POL-SKI

DEMONSTRATOR SZKOLNY

Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12–15 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i „osłuchanie” z fachowym słownictwem narciarskim. Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f.
Uzyskany stopień ma być zachętą dla młodzieży do dalszego podnoszenia kwalifikacji narciarskich i popularyzacji tego sportu.


Wiek kursanta: 12-15 lat


Kryteria kwalifikacyjne na kurs:

  1. Umiejętność swobodnej jazdy na nartach.
  2. Do kursu przystępują osoby, które w roku odbywania się tego szkolenia, kończą od 12 do 15 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Egzamin końcowy zewnętrzny:

BRAK*

* UWAGA: Stopień Demonstratora Szkolnego pozwala na przystąpienie do kursu Pomocnika Instruktora po zdaniu egzaminu wewnętrznego z jazdy technicznej na dowolnym kursie kwalifikacyjnym oraz zaliczeniu Regionalnego Testu GS (dotychczasowa nazwa: Zawody Regionalne) na min. 6 punktów. Demonstratorzy, którzy uzyskali ten stopień w poprzednich sezonach, nie podlegają obowiązkowi zaliczenia egzaminu z jazdy technicznej kończącego kurs kwalifikacyjny.

POL-SKI

KWALIFIKANT

Kwalifikant, to osoba która ukończyła kurs formujący (kwalifikacyjny) przed przystąpieniem do właściwego szkolenia na stopnie instruktorskie. Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora oraz zapoznanie z podstawowymi wiadomościami niezbędnymi każdemu narciarzowi. Jest to dogodny czas na spokojna pracę nad techniką jazdy oraz zrozumienie zależności występujących w wykonaniu ewolucji narciarskich. Niższe wymagania punktowe na Regionalnym Teście Sprawnościowym GS (Zawodach Regionalnych) ułatwiają uzyskanie kwalifikacji na kurs pomocnika instruktor.  Brak samodzielnych uprawnień szkoleniowych.


Wiek kursanta: od 16 lat


Kryteria kwalifikacyjne:

  1. Umiejętność swobodnej jazdy na nartach.
  2. Wiek od 16 lat w roku, w którym odbywa się kurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Egzamin końcowy zewnętrzy:

REGIONALNY TEST SPRAWNOŚCIOWY GS (dawniej Zawody Regionalne) – szczegółowe informacje o RTS GS na stronie: http://www.sitn.pl/zawody/

POL-SKI

POMOCNIK INSTRUKTORA

Pol-Ski Pomocnik Instruktora jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich. Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa. Należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej.

 

 

 

 


Wiek kursanta: od 16 lat – I część / od 17 lat – II część


Kryteria kwalifikacyjne:

Należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

  • 1. Ukończony kurs kwalifikacyjny(najdalej dwa lata wstecz) oraz uzyskanie wyniku minimum 6 pkt w Regionalnym Teście Sprawnościowych (dawniej  Zawody Regionalne), nie później niż  2 lata wstecz.
  • 2. Ukończony kurs Demonstratora Szkolnego i zaliczony egzamin z JT na dowolnym kursie kwalifikacyjny oraz uzyskanie minimum 6 pkt w Regionalnym Teście Sprawnościowym GS (dotychczasowe zawody Regionalne),nie później niż w sezonie następującym po dacie wygaśnięcia stopnia DS.
  • 3. Uzyskanie co najmniej 9 pkt. w Regionalnym Teście Sprawnościowym GS(dotychczasowe zawody Regionalne) dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia SITN. Wynik ważny jest dwa lata. Osoby, które w ostatnich dwóch sezonach spełniły wymagany wówczas limit 8 pkt, będą przyjmowane na kurs Pomocnika Instruktora według dotychczasowych zasad czyli wystarczy zaliczenie Regionalnego Testu Sprawnościowego GS na minimum 8 pkt.

Egzamin końcowy zewnętrzy:

EGZAMIN REGIONALNY – szczegółowe informacje o egzaminie regionalnym na stronie: http://www.sitn.pl/kalendarz/egzaminy/

 

Schemat Szkolenia SITN_FUNRACE_kursy instruktorskie_kurs demonstratora_kurs pomocnika_kurs kwalifikacyjny

 

 

 

Zufali nam i nie zawiedli się

Otrzymane referencje są potwierdzeniem jakości naszych usług. Dołącz do grona zadowolonych klientów

Witaj! W czym możemy pomóc?